Bottom homepage
Billiard Balls

Click on images to enlarge them.

Pattern Recognition?

What is common to all of these images?
(Hint: High-Energy Release?)

 Links to the original site are here.

pdf versions:  (for your convenience)

   Main Page.pdf
   The 9/11 Operation: A Summary.pdf
   The Bombs in the WTC.pdf 
   The Development of Bomb Technology Related to the 9/11 Operation.pdf 
   Observations Suggesting the Use of Small Hydrogen Bombs.pdf 
   View of a Military Expert: Why the Towers of the World Trade Center Collapsed.pdf 


 
From www.11syyskuu.org, a Finnish-language site
Suomalaisen sotilasasiantuntijan kirjoituksia

Näissä asiakirjoissa käytetyt kuvat ovat tärkeitä todisteita 911 keskusteluun ja tiedon vaihtoon. Kirjoittaja lahjoittaa täydet oikeudet monistaa piirrosta ”Pommit WTC tornissa” sekä hänen kirjoituksiaan. Lukijaa rohkaistaan postittamaan, julkaisemaan ja massapostittamaan näitä asiakirjoja tai omia, paranneltuja muunnelmia näistä. Henkilökohtaisen turvallisuutensa vuoksi kirjoittaja on päättänyt pysyä anonyyminä.

911-OPERAATIOT YHTEENVETO

Pommit WTC tornissa

Pommiteknologian kehitys liittyen 911-operaatioihin

Minivetypommiin viittaavat havainnot

Sotilasasiantuntijan näkemys: miksi World Trade Centerin tornit sortuivat 

Writings of a Finnish Military Expert on 9/11

Written in spring 2005, a modestly language-corrected version Corrected by another person than the original author.

The photographs attached in this non-profit distribution are for securing volatile, important evidence on 9/11 for discussion and education. Author hereby grants full permission to reproduce the drawing 'The Bombs in the WTC' and his writings. You are encouraged to mail, publish and mass produce these documents or your enhanced versions of them. Due to concerns for his personal safety, the author has chosen to remain anonymous.

The 9/11 Operation: A Summary 

The Bombs in the WTC 

The Development of Bomb Technology Related to the 9/11 Operation 

Observations Suggesting the Use of Small Hydrogen Bombs 

View of a Military Expert: Why the Towers of the World Trade Center Collapsed 

Back to 9/11 Issues homepage

 
 
 
 
Top homepage 
Billiard Balls
The 9/11 Files Topsites